Wat willen we bereiken

Stichting Sociale en Economische Terugkeer SET2050 wil graag een grote groep ‘vergeten’ burgers weer een hoopvolle en schuldenvrije toekomst bieden om sociaal en economisch volwaardig terug te keren in de maatschappij.

Dat doen wij door hierover te adviseren aan (semi) overheden, gemeenten en multinationale bedrijven.

Daarnaast voeren we effectieve schuldhulp oplossingen uit vanuit  de onderneming Direct Schuldsanering NL voor individuele personen, ondernemers en zzp’rs.

 

Waarom

Schulden in ons land zijn een enorm probleem, zowel voor schuldeisers, incassohulpverleners als schuldenaren.

Problematische schulden kosten de samenleving extreem veel geld, en er is veelal leed en stress met het gevolg dat het welzijn van de mensen verslechtert, en tevens een terugkeer naar de arbeidsmarkt wordt belemmerd.

SET2050 is opgericht om dit probleem te helpen oplossen.

Doel van de stichting

Het lenigen van directe en indirecte nood van inwoners in ons land als gevolg van inkomens- en schuldenproblematiek.

Doelgroep

SET2050 adviseert zowel het sociaal domein van gemeenten in ons land als cliënten(raden) uit het sociaal domein. Dit doen we door hen te ondersteunen met een gedegen financieel en juridisch advies.

Duidelijkheid en een goede informatie verstrekking zijn van wezenlijk belang voor het opstellen van een strategisch plan van aanpak.

Dankzij onze expertise zijn we goed in staat waardevol te adviseren. Dit doen we in samenwerking met onze onafhankelijke financieel en juridisch adviseurs uit het sociaal domein.

DutchEnglishFrenchGermanSpanish