Nieuwe financiële strategieën

03/04/2020

Om mensen uit hun financiële nood te helpen, heeft SET2050 nieuwe strategieën bedacht en die zijn wij in voorkomende gevallen aan het invoeren, zowel voor zakelijk als particulier.

Dit initiatief is een antwoord op de corona crisis waarin veel problemen manifest zijn geworden.

Er ligt een patroon aan ten grondslag dat, mits erkend wordt door partijen, doorbroken wordt en voor een gezonde (financiële) huishouding zorgt.

Het coronavirus heeft de hele wereld tot staan gebracht. Iedereen krabt achter zijn oren en wordt terug gezet op zijn of haar plaats om te overdenken wat de essentie is van zijn of haar leven. Zoals velen al weten en in publicaties is voorspeld, ook door bijvoorbeeld Bill Gates in 2014, is het mondiale winstbejag tot staan gebracht. Hij voorspelde dat de wereld niet bang hoeft te zijn voor oorlog, maar dat een virus de boel op zijn kop zou gaan zetten. Hij refereerde daarbij aan zijn eigen jeugd toen hem werd verteld om bang te zijn voor “de Russen”. Zo zijn we allemaal geprogrammeerd met angst die achteraf irreëel blijkt te zijn. We zijn nu niet bang meer voor elkaar maar voor iets dat tot dusver niet vaccineerbaar is en voorbij gaat aan (het ego van) individuen.

De aandacht is nu gericht op medemenselijkheid, zorg voor elkaar en heroverweging van normen en waarden. Vanuit de bijbel, het meest verkochte boek ter wereld en op iedere hotelkamer beschikbaar, kan dit resulteren in een ‘poort van hoop, waarbij wijngaarden teruggegeven worden’. Dat klinkt wellicht zweverig, echter is het allerminst. De natuur, of God, of hoe iemand het rationeel onverklaarbare maar noemt is aan het ingrijpen. De bewustwording daarvan neemt met de dag toe.

Wij realiseren ons dat we verslaafd zijn geraakt aan multimedia, smart phones en zijn verwijderd van elkaar. In zekere zin kan dit gezien worden als een mondiaal systeem van gevangenschap. Immers, onze kinderen spelen liever FIFA2020 op hun playstation dan dat zij naar buiten gaan om een voetbal op te pakken. Dat geldt evenzeer voor de smart phone communicatie die verwijdering heeft veroorzaakt. Nokia adverteerde in 2002 al met ‘connecting people’, het blijkt achteraf ‘disconnecting’ te zijn.

Die tijd lijk voorbij. Social distancing zorgt voor een herzien respect voor elkaar. Mensen lopen elkaar niet meer voorbij, turend op smart phones maar groeten elkaar weer beleefd en kijken elkaar recht in de ogen. Dit herstel van normen en waarden is de positieve kant aan de corona crisis.

Het is daarmee hoopgevend. Een ‘door of hope’ zoals in menig boek is gepubliceerd.

Ik denk dat we in de komende periode vanuit de, noem het, ‘valley of trouble’, een keuze krijgen om de daaropvolgende periode hoopvol tegemoet te treden. Het zal veranderen. Je zou het ook ‘back to the basics’ kunnen noemen.

Dit is een voor ons nog niet eerder meegemaakte vreemde tijd omdat wij geïsoleerd zijn of verantwoordelijk worden gehouden voor sociale afstand. Mijn verwachting is dat dit ruimschoots goed wordt gemaakt door wat komen gaat. Bereid je maar voor om over te gaan naar een nieuw (lente) seizoen.

Tijdens de paasdagen zijn doorbraken in medische en zo je wilt, bovennatuurlijke genezing, vrij gekomen. Internationaal overleg en afstemming heeft al geleid tot het helpen van patiënten die Intensive Care behoeven. Grenzen die tot voor kort politiek en machtsgedreven waren zijn weg gevallen. Oppositieleden in de Tweede Kamer kunnen niet meer alleen kritisch zijn op besluiten van Rutte, maar zien nu ook in dat ze gaan vragen hoe zij kunnen helpen in plaats van kritiseren. Economische belangen, gestoeld op groeimodellen, zijn weg gevallen en wij worden als het ware gedwongen om opnieuw naar elkaar te kijken. Als mensen onderling, zonder vooringenomenheid en verblindt door de idealen van de ‘mooi weer maatschappij’ die wij in stand hebben gehouden.

Het kan even duren voordat alles weer op het goede spoor komt, maar corona zal spoedig achter de rug zijn. Ik vermoed dat er nieuwe sporen gaan ontstaan waarvan wij ons nu bewust worden. De, vooral door internet veroorzaakte, mondialisering van het kopen van spullen bij bijvoorbeeld Amazon dat ook bij de lokale boekhandel of electronica vakzaak gedaan kan worden is een uiting daarvan.

Dat geldt ook voor uit eten gaan. Horecagelegenheden herbezinnen zich en gaan op een nieuwe manier mensen aan zich binden. Initiatieven om samen te eten zijn al op gestart en zullen straks meer mensen aantrekken. Omwille van sociale en financiële belangen die nu anders worden beleefd.

Daarbij denk ik ook dat mensen zullen samenkomen op plaatsen op het juiste moment. Zodat zorg wordt gedragen voor een veilige plek voor medemensen om naar toe te komen. De manier waarop wij nu omgaan met onze ouderen in verzorgingshuizen zal bijvoorbeeld veranderen. Het gejaag en gevlieg van alledag is voorbij, de zogenaamde ratrace is aan het veranderen in een samenleving die zorgzaam is voor onze ouderen in plaats van het zorgen over laten aan professionals zodat wij verder kunnen gaan in onze ratrace.

SET2050 is zo’n plek. Onze ambitie is om mensen te helpen om er doorheen te komen. Metaforisch gezien bieden wij een beschutting tegen de wind en zijn wij een toevluchtsoord voor de storm, als waterstromen in de woestijn en de schaduw van een grote rots in een dorstig land.

Dat doen we concreet door het faciliteren van gezamenlijk eten. Maar ook door mensen te helpen die financieel in de knel zijn komen te zitten. We vermoeden dat deze doelgroep komend jaar (nog) groter gaat worden.

Nieuwe financiële strategieën worden vrijgegeven voor zakenmensen om te gedijen. Daarmee bedoel ik dat de manier van zaken doen wordt terug gebracht naar één op één transacties. De schrikreactie van enkele weken geleden die lijdt tot het kapitaliseren van het lijden, ofwel dat mensen een slaatje slaan uit de crisis is een laatste stuiptrekking van de manier van denken die wij ons hebben eigen gemaakt. Dat is ook een verklaring voor de behoefte van mensen door te hamsteren en overladen. Een schrikreactie die het egoïsme benadrukt van onze samenleving. Nergens voor nodig geweest, blijkt nu.

Dit is een tijd om elkaar te helpen. Ik ben ervan overtuigd dat degenen die geroepen zijn om deel uit te maken van de financiering van nieuwe bewegingen en opwekkingen en verfrissing op aarde nu aan de slag gaan.

In de bijbel wordt dit omschreven als de mensen die bekend staan als degenen met de zalving van Jozef. Andere ideologieën erkennen vermoed ik hetzelfde. Ik voel mij geïnspireerd door de bijbel, meest verkocht, minst begrepen (tot dusver).

Want zij zijn in staat om verder te kijken dan hun neus lang is, ofwel ze kunnen strategieën bedenken en uitvoeren om de wereld te helpen redden. Zij staan op uit de wildernis van de geglobaliseerde hebzucht waarin zij hebben verbleven.

Ik denk dat zij nog deze maand uit de vergetelheid worden geroepen en de plannen die zij hebben kunnen gaan uitvoeren.

Zij zullen worden gebruikt om de moeilijke tijd waarin wij ons bevinden te financieren en te redden en ons voor te bereiden op opwekking en verfrissing, zowel financieel als moreel en ideologisch. Politici hebben het niet voor niks ook al over de post-pandemische wereldorde.

Samen met mijn collega’s van SET2050 maken wij ons sterk om hier onderdeel van te zijn. Wilt u weten hoe wij dit concreet realiseren? Maak gerust een afspraak met ons. Dan vertellen wij van SET2050 u hoe wij onze ambitie vorm geven.

Walter Baars, voorzitter SET2050

DutchEnglishFrenchGermanSpanish