Ontstaan en organisatie

Nadat al in 2016 de plannen waren geboren is Stichting Sociale en Economische Terugkeer SET2050 – na een jaar voorbereiding – per 19 februari 2019 opgericht. 

De stichting heeft een Dagelijks Bestuur en een Raad van Advies. Uitvoerende taken worden uitgevoerd door de Direct Schuldsanering NL en samenwerkende specialisten en partners. Individuele casussen worden door deze onderneming in behandeling genomen.

De dagelijkse leiding van Direct Schuldsanering NL is in handen van een operationeel directeur die rapporteert over de uitvoering aan het bestuur.

Raad van advies

De Raad van Advies adviseert de Raad van Bestuur over het beleid, de strategie en de inhoudelijke keuzes van Stichting SET2050. De Raad van Advies kan zowel gevraagd als ongevraagd adviseren en fungeert als klankbord voor de Raad van Bestuur, en zij helpt de stichting met het vergroten van het netwerk in een vrijwillig ambassadeurschap. De Raad van Advies komt in ieder geval vier keer per jaar bij elkaar

DutchEnglishFrenchGermanSpanish